ibathwater eurecat

Sistema de gestió integrada de la xarxa de clavegueram urbana per controlar i reduir l’impacte ambiental dels vessaments d’aigües residuals no tractades durant episodis de tempestes.

El projecte iBATHWATER demostra l’eficiència de la gestió integral del sistema de clavegueram urbà mitjançant una plataforma oberta capaç de combinar informació operativa i de gestió, amb mesures de la qualitat microbiològica de l’aigua en temps real i eines d’anàlisi per minimitzar els riscos sanitaris.

La seva aplicació preveu reduir l’impacte sobre el medi natural dels abocaments d’aigües pluvials urbanes no tractades, millorant així la qualitat de les aigües de bany durant i després dels episodis de pluges intenses.

Durant el projecte, els socis demostraran el sistema de gestió integrada de drenatge urbà a Berlín i Barcelona, dues ciutats amb medis naturals aquàtics diferents, permetent avaluar la tecnologia tant en aigua dolça com salada. iBATHWATER espera reduir l’impacte de la càrrega contaminant de les aigües pluvials no tractades abocades en el medi natural i així millorar la qualitat de les aigües de bany, tant de platges com de rius, en un 30% en el cas de Barcelona i en un 20% en el cas de Berlín.

iBATHWATER és un projecte liderat per Eurecat, a través de la seva Unitat de Sostenibilitat. El projecte també compta amb la participació de la Unitat de Smart Management Systems d’Eurecat, l’Ajuntament de Barcelona, ADASA Sistemas, Barcelona Cicle de l’Aigua i el Centre de Recerca de l’Aigua de Berlín.

ibathwater eurecat

Dades generals

Projecte

iBATHWATER – Gestió avançada de les aigües pluvials en entorns urbans per garantir de manera eficient la qualitat de les aigües de bany (litorals i fluvials)

Referència projecte

LIFE17 ENV/ES/000396

Programa i convocatòria

Projecte finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE.

europeancomission logo eurecat
life logo eurecat