Project Description

IDENTI@RT EURECAT

Nova plataforma per a la gestió del copyright d’obres creatives digitals que permeti co-crear, exposar, comercialitzar, llicenciar i distribuir les obres a través d’un nou mercat virtual, mitjançant tecnologies Blockchain i DLT (Distributed Ledger Technologies).

El projecte IDENTI@RT desenvolupa noves solucions de gestió de la identitat i dels drets d’explotació en obres creatives digitals amb l’objectiu de resoldre qüestions relatives a la preservació del valor d’actius digitals de música, art i disseny, com poden ser el propi valor de l’actiu, la genuïnitat o la preservació digital a llarg termini, entre d’altres.

La innovació impulsada en el marc del projecte permet a artistes, creadors i dissenyadors, registrar la seva obra i garantir la seva originalitat, integritat i els seus drets de forma segura i eficaç.

La Unitat d’IT Security d’Eurecat participa en el projecte liderant les accions necessàries per garantir la seguretat de la solució desenvolupada i aportant els seus coneixements i experiència pel que fa a les tecnologies Blockchain i Smart Contracts.

El consorci d’IDENTI@RT, liderat per l’empresa Connociam, també compta amb la participació de les empreses BMAT Licensing i Include3.

identi@rt logo eurecat

Dades generals

Projecte

IDENTI@RT – Gestió de la identitat i garanties d’unicitat i drets d’explotació en obres creatives digitals

Referència del projecte 

COMRDI18-1-0011

Programa i convocatòria

Projecte finançat per l’acreditació de Comunitat RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les Indústries del Disseny o les Indústries Culturals i basades en l’experiència. Aquest projecte ha estat cofinançat per ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de Catalunya. (Resolució EMC/1689/2018).