L’objectiu d’INNOESTAMP és desenvolupar i validar una solució de tractament superficial basada en recobriments PVD que pugui ser aplicada sobre eines d’estampació en calent per tal d’incrementar la seva durabilitat i millorar-ne el rendiment.

Al llarg del projecte es desenvoluparan recobriments durs nanoestructurats i amb propietats tribològiques avançades, basats en conceptes PVD (Physical Vapor Deposition) de nitrurs metàl·lics i de gruix elevat, així com recobriments de carboni amorf resistents a la temperatura. S’estudiarà com factors com el dopatge o l’arquitectura del recobriment influeixen el rendiment final, per tal d’obtenir una solució òptima.

Aquests recobriments seran validats en una planta pilot representativa de l’entorn industrial de l’estampació en calent, que serà posada a punt durant el projecte. El resultat serà una solució de recobriment validada i preparada per a la seva aplicació comercial.

L’estampació en calent és un procés que permet obtenir productes d’acer de molt alt rendiment i pes reduït, una solució cost-efectiva a la reducció de pes en components de la gàbia de seguretat a l’automòbil. En aquest procés, la xapa d’acer al bor s’estampa a alta temperatura (900 ºC), aconseguint el tremp de l’acer alhora que es conforma la geometria final de la peça.

El projecte es du a terme en consorci amb Metal Estalki, empresa dedicada al desenvolupament i aplicació de recobriments durs PVD sobre eines i components. Per part d’Eurecat participa en el projecte la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics.

Dades generals

Projecte

INNOESTAMP – Innovació en recobriments PVD per aplicacions d’estampació en calent.

Referència projecte

RTC-2017-6448-4

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

FEDER