INNPLÁGENO EURECAT

Noves tecnologies de fabricació de plaques bipolars metàl·liques i de recobriments protectors, per piles de combustible d’hidrogen de membrana polimèrica.

Les plaques bipolars són un element clau de les piles de combustible d’hidrogen, ja que la seva durabilitat i rendiment determinen la implementació definitiva d’aquesta tecnologia en diferents sectors, com és el de l’automoció. En aquest sentit, el projecte INNPLÁGENO ha desenvolupat tecnologies innovadores de fabricació i recobriments per tal d’optimitzar el rendiment de les plaques bipolars de les piles de combustible.

Les piles de combustible són dispositius electroquímics que utilitzen hidrogen com a combustible i l’oxigen de l’aire atmosfèric com a oxidant. El resultat de la seva reacció electroquímica és la generació d’electricitat i aigua com a subproducte.

Actualment, entre les diferents alternatives de generació d’energies sostenibles, les piles de combustible d’hidrogen de membrana de polímer electrolític (PEM, per les seves sigles en anglès), han experimentat un ràpid desenvolupament per la seva potencial aplicació en el sector del transport i per a generadors estacionaris d’energia.

INNPLÁGENO, liderat per l’empresa Auto Juntas (AJUSA), ha comptat amb la participació d’Eurecat a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics.

Dades generals

Projecte

INNPLÁGENO – Innovació en tecnologies de fabricació i recobriments per a l’optimització del rendiment de plaques bipolars de piles de combustible d’hidrogen de membrana polimèrica

Referència projecte

IPT-2012-0722-120000

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria 2012 del “Programa Nacional de Cooperación Público-Privada-subprograma INNPACTO” del Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO)