INNWATER EURECAT

Innovació social per renovar la governança multinivell i intersectorial de l’aigua.

El projecte InnWater respon a la necessitat de trobar solucions sostenibles per mediar els usos de l’aigua tenint en compte les realitats del territori enfront dels desafiaments del canvi climàtic.

La fortalesa del projecte recau en l’estreta col·laboració amb els cinc emplaçaments pilot a l’Illa de Reunió (França), Brenta (Itàlia), Figueres (Espanya), West Country (Regne Unit) i Middle Tisza (Hongria).

El desafiament consisteix a ampliar progressivament el grup objectiu dels emplaçaments pilots per desenvolupar una comunitat de pràctica sobre els nous modes de governança adaptats a les condicions locals.

InnWater s’emmarca com un projecte multinivell, creant ponts entre els nivells local i europeu, i multisectorial, per abordar els desafiaments del nexe Aigua-Energia-Aliments-Ecosistema-Salut (WEFE+H) proposant formes de sortir de la gestió fragmentada.

El projecte desenvolupa una plataforma de governança que proporcionarà accés a:

  • Recomanacions per a estratègies win-win per al nexe WEFE+H.
  • Una matriu de governança per ajudar els usuaris a decidir sobre la direcció de la seva governança.
  • Models econòmics electrònics per a la fixació de preus per llar.
  • Un mòdul d’e-learning per a la formació i gamificació dels reptes de la governança de l’aigua.

El consorci InnWater està format per 13 socis de sis nacionalitats i està liderat per l’Oficina Internacional de l’Aigua. Eurecat hi participa a través de les unitats d’Aigua, Aire i Sòls (WAS) i Applied Artificial Intelligence (AAI) liderant els paquets de treball d’implicació ciutadana i herois digitals per a la governança de l’aigua, respectivament.

Dades generals

Projecte

InnWater – Promocionant la innovació social per renovar la governança de l’aigua multinivell i transversal

Referència del projecte

101086512

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea dins de la convocatòria GOVERNANCE-01-06 – Governança de l’aigua, economia i sostenibilitat financera dels sistemes hídrics

Més informació sobre el projecte

InnWater