Insitrate Eurecat

Desnitrificació d’aigües subterrànies contaminades per nitrats que té com a objectiu la producció d’aigua potable mitjançant bioremedació.

El projecte InSiTRate desenvolupa una tecnologia que utilitza microorganismes que es troben de manera natural a l’aqüífer per transformar els nitrats en nitrogen gas, procés que permet la potabilització de l’aigua. Aquest procés, anomenat bioremediació, és menys costós que els actuals i no requereix personal pel seu funcionament. A més, permet reduir en més d’un 80 per cent els nitrats d’aigües subterrànies.

Durant el projecte s’ha instal·lat una planta pilot ubicada a Sant Andreu de Llavaneres (Catalunya) que ha estat funcionant durant dos anys amb la finalitat de poder optimitzar el procés i avaluar-lo des del punt de vist tècnic, econòmic i ambiental.

El projecte InSiTRate s’ha cofinançat amb fons provinents de la Comissió Europea en el marc del programa LIFE+, que busca l’aplicació, actualització i desenvolupament de la política mediambiental de la UE.

Dades generals

Projecte

InSiTRate – In situ treatment technology for drinking water production from nitrate-polluted groundwater

Referència projecte

LIFE12 ENV/ES/000651

Programa i convocatòria

Projecte cofinançat per la Comissió Europea  en el marc del programa Life+.