INTELLIMAN EURECAT

Sistema robòtic de manipulació d’objectes impulsat per intel·ligència artificial amb capacitats d’aprenentatge persistents.

L’objectiu del projecte IntelliMan és desenvolupar un sistema robòtic per manipular diferents elements amb alt rendiment i unes capacitats d’aprenentatge constants mitjançant un conjunt heterogeni de sensors, per a serveis de robòtica avançada, fabricació i prostètica.

Aquest sistema serà capaç d’adaptar-se a les característiques del seu entorn i de decidir com executar una tasca de manera autònoma, detectant falles en la seva execució i demanant nous coneixements a través de la interacció.

Garantint la seguretat i el rendiment, els avenços d’IntelliMan abasten des de l’aprenentatge d’habilitats de manipulació fins a descripcions abstractes d’una tasca de manipulació compatible amb la planificació d’alt nivell, o fins a el descobriment de la funcionalitat d’un objecte.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat de Robòtica i Automatització, que desenvolupa algoritmes d’aprenentatge per reforç (Reinforcement Learning), mètodes per a la comprensió i el raonament sobre les estructures de tasques i algoritmes de síntesi i manipulació.

La Unitat també és responsable del cas d’ús “Manipulació en les activitats quotidianes de la cuina”, amb l’objectiu de dotar al robot de la psicomotricitat necessària per poder, per exemple, posar i netejar la taula o abocar cereals en un bol.

A més d’Eurecat, el consorci d’IntelliMan està format per la Universitat de Bolonya, el Centre Aeroespacial Alemany, la Universitat Friedrich-Alexander de Nuremberg, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Gènova, la Universitat de Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Institut Nacional d’Assegurança contra Accidents de Treball (INAIL), ELVEZ, Ocado, l’Aliança Bàvara de Recerca (BayFOR), l’Institut de Recerca IDIAP i la Universitat de Zuric.

INTELLIMAN LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

IntelliMan – Sistema de manipulació impulsat per IA per a serveis avançats de robòtica, fabricació i prostètica

Referència del projecte

101070136

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea a través de la convocatòria CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-11 Pushing the limit of robotics cognition (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)