El projecte IoECrops millora la productivitat, l’eficiència i resiliència de les explotacions de conreus extensius, mitjançant el suport a la gestió agronòmica a través de tecnologies basades en l’Internet de les Coses (IoT per les seves sigles en anglès).

Durant el projecte s’instal·laran sensors, i es connectaran a Internet tractors, sembradores, màquines de recol·lecció d’empaquetats, sistemes de reg i de fertilització utilitzats en diferents parcel·les per tal de millorar la productivitat de les explotacions de conreus extensius.

Els sensors instal·lats utilitzaran punts d’accés, ubicats a la pròpia maquinària o a les mateixes parcel·les dins del territori català per connectar-se a una plataforma de gestió de dades al núvol, on les dades recollides seran adequadament processades i emmagatzemades, generant un intercanvi d’informació fruit de la interoperabilitat entre els productes i serveis dels fabricants de maquinària i d’infraestructura.

D’aquesta manera, IoECrops facilitarà la presa de decisions a l’hora de planificar les principals operacions agronòmiques, com són la preparació del terreny, la sembra, l’adobat, el reg o la recol·lecció, amb suport en línia durant l’execució de la major part d’aquestes operacions, com la sembra, la recol·lecció i la fertirrigació.

IoECrops és un projecte de la Comunitat RIS3CAT COPTA, coordinat per Eurecat amb la participació d’onze socis. La Comunitat, coordinada per la Universitat de Lleida, té com objectiu contribuir a la innovació del sector agroalimentari per tal d’aconseguir una intensificació agroalimentària sostenible que doni resposta als reptes sectorials més importants.

Eurecat lidera el projecte des de la Unitat de Smart Management Systems, que aporta la seva experiència en solucions IoT, interoperabilitat i analítica de dades per a una gestió agrícola més eficient i productiva.

Dades generals

Projecte

IoECrops  – Internet dels conreus extensius

Referència projecte

Projecte de R+D de la Comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COPTA).

COMRDI16-1-0030

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Accio