Estudis de viabilitat per avaluar la conveniència de desenvolupar una interfície cloud i un suport HMI per a la gestió dels mapes d’agricultura.

El projecte IoT Crops 4.0 té com a objectiu dur a terme un conjunt d’estudis de viabilitat que facilitin la presa de decisions estratègiques i permetin avaluar la conveniència de desenvolupar una interfície cloud i un suport HMI (Human-Machine Interface) per a enllaçar la gestió dels mapes d’agricultura per a la fertilització variable amb dosificadors de fertilitzants líquids i sòlids.

El projecte IoT Crops 4.0 resulta de l’aplicació de tres tecnologies crucials per a la transformació digital de l’agricultura i en particular del sector vitivinícola. Aquestes tecnologies són, per ordre de desenvolupament i investigació:

  • Eines d’anàlisi de dades (intel·ligència artificial aplicada a l’anàlisi de dades) per obtenir una primera capa d’informació i tractament de dades.
  • Tecnologies IoT que permetran connectar aquesta intel·ligència a la màquina.
  • Computació en el núvol (cloud computing) per gestionar i monitorar tot el procés.

El sistema que s’avaluarà consisteix en la gestió dels mapes i la seva actualització de manera automàtica i intel·ligent, a més de permetre una realimentació de l’actuació real de l’implement.

Així doncs, es pretén enllaçar els components del sistema i elaborar la base de dades, l’arquitectura lògica i la interfície cloud per tenir un sistema ciberfísic completament interconnectat.

Eurecat coordina el projecte a través de la seva Unitat d’Advanced Manufacturing Systems, que s’encarrega de la part electrònica i de programació.

Dades generals

Projecte

IoT Crops 4.0 – Eina al núvol per a la connexió de màquines fertilitzadores agrícoles dintre del marc d’actualització de la indústria 4.0

Referència del projecte

ACE033/21/000010

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria CUPONS INDÚSTRIA 4.0 de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.