iWAYS EURECAT

Solucions innovadores de recuperació d’aigua mitjançant el reciclatge de calor, materials i aigua en múltiples sectors.

El projecte iWAYS desenvolupa un conjunt de tecnologies per augmentar l’eficiència de la gestió de l’aigua a través de tres solucions principals: condensació de gasos d’escapament, tractament d’aigua i valorització de residus. A més, el projecte també se centra en la recuperació d’energia i materials dels gasos d’escapament, millorant així l’eficiència de la matèria prima i reduint les emissions perjudicials per al medi ambient.

Malgrat els esforços realitzats per aconseguir la transició cap a una societat i indústria més respectuosa amb el medi ambient, l’extracció mundial anual de materials s’ha triplicat en els últims 50 anys. El projecte iWAYS, que compta amb la participació de la Unitat d’Applied Artificial Intelligence d’Eurecat, té com a objectiu revertir aquesta tendència mitjançant la introducció de varies tecnologies enfocades als reptes mediambientals i que afavoreixin el creixement econòmic i la productivitat.

Les tecnologies desenvolupades pel projecte seran capaces de recuperar aigua i energia dels gasos d’escapament en els processos industrials. A més, les solucions impulsades per iWAYS reduiran el consum d’aigua dolça entre un 30% i un 64% i la recuperació d’aigua i calor dels gasos humits en un 30%.

El projecte iWAYS està format per 19 socis de 9 països europeus.

iWAYS LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

iWAYS – Solucions innovadores de recuperació d’aigua mitjançant el reciclatge de calor, materials i aigua en múltiples sectors

Referència del projecte 

H2020-EU.2.1.5.3. – 958274

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria CE-SPIRE-07-2020 – Preserving fresh water: recycling industrial waters industry

Web del projecte

www.iways.eu