LIFE ECOADAPT50 EURECAT

Transformació dels territoris i de les activitats que s’hi desenvolupen per fer-los menys vulnerables als efectes del canvi climàtic.

El projecte Life eCOadapt50 augmenta la conscienciació sobre l’adaptació al canvi climàtic a nivell local, mitjançant la implicació dels governs regionals, centres de recerca i actors socioeconòmics.

En particular, Life eCOadapt50 augmenta la resiliència dels sectors econòmics més vulnerables al canvi climàtic en quatre activitats econòmiques: turisme, pesca, silvicultura i agricultura/ramaderia.

El projecte duu a terme almenys 76 actuacions entre el 2023 i el 2030 en 19 territoris de Catalunya que cobreixen al voltant del 60% del territori de la regió (uns 19.400 km2) i que impliquen més del 10% de la població (més de 900.000 habitants).

El model de governança local i en xarxa permet generar espais de debat a través de taules sectorials i territorials on es dona veu als diferents agents del territori.

A més, es construeixen els living labs, uns espais de treball i de participació que involucren administracions públiques, sectors econòmics, entitats i població local. El seu objectiu és definir les estratègies i accions a seguir per augmentar la resiliència local, així com per fer difusió dels resultats entre la ciutadania i augmentar la implicació en l’acció pel canvi climàtic.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat Tecnològica de Solucions Climàtiques i Serveis Ecosistèmics, responsable de dinamitzar el Living Lab Ebre Bioterritori i de generar metodologies transversals per als altres Living Labs del projecte.

Life eCOadapt50 està liderat per l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i hi participen 24 agents públics i privats.

LOGO LIFEECOADAPT50 EURECAT

Dades generals

Projecte

Life eCOadapt50 – Co-creació d’accions estratègiques per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i les economies locals

Referència del projecte

LIFE21-IPC-ES–LIFE-eCOadapt50/101069781

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa LIFE de la Unió Europea

ODS relacionats

7. Energia assequible i no contaminant

11. Ciutats i comunitats sostenibles

13. Acció pel clima

Web del projecte

www.ecoadapt50.eu