LIFE INFUSION EURECAT

Nou sistema de tractament d’efluents residuals que permet convertir i recuperar recursos útils i sostenibles com el biogàs, bio-fertilitzants i aigua regenerada.

El projecte LIFE INFUSION demostra i valida un nou sistema de depuració d’aigües residuals, basat en el concepte d’economia circular, que permet recuperar recursos sostenibles com el biogàs, l’aigua regenerada, els nutrients o els bio-fertilitzants. LIFE INFUSION té l’objectiu de millorar el tractament actual de les aigües residuals procedents del tractament de residus municipals, mitjançant una sèrie de processos tecnològics que no destrossin els nutrients d’aquestes aigües.

Amb aquest innovador sistema, que combina diverses tecnologies de tractament biològic i filtració, el projecte demostra la viabilitat mediambiental, tècnica i econòmica de la recuperació de recursos d’alt valor que es poden trobar en aigües residuals. Per aconseguir-ho, s’implementarà la tecnologia en dues plantes pilot: a l’Europarc2 del Besòs de Montcada i Reixac (Barcelona) i a les instal·lacions de Cogersa a Gijón (Astúries).

Eurecat, a través de la seva Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental (WEEI), la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls (WAS) i la Unitat de Ciències Òmiques, coordina i participa en el projecte liderant la tasca relacionada amb  la optimització de la solució proposada a escala laboratori.

El consorci del projecte també compta amb la participació de l’Àrea Metropolitana de Barelona (AMB), Aqualia, Cogersa, Ebesa (Ecoparc del Besòs), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Detricon i AMIU Gènova.

LIFE INFUSION EURECAT

Prototip Umbrella desenvolupat pel projecte LIFE Methamorfosis, que serà adaptat per al projecte LIFE Infusion

Dades generals

Projecte

LIFE INFUSION– Tractament intensiu d’efluents residuals i conversió en productes útils i sostenibles: biogàs, nutrients i aigua

Referència del projecte 

LIFE19 ENV/ES/000283

Programa i convocatòria

Projecte finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE dins la convocatòria LIFE-2019, Environment and Resource Efficiency: “pilot projects” and “demonstration projects”

Web del projecte

www.lifeinfusion.eu/ca