LIFE MYSOIL EURECAT

Millores de la tecnologia de micoremediació per a la valorització de sòls contaminats.

El projecte LIFE MySOIL desenvolupa una tecnologia competitiva i innovadora per demostrar la viabilitat de la micoremediació a escala real.

La micoremediació és un tipus de bioremediació que utilitza inòculs de fongs per a degradar (o acumular) contaminants. L’avantatge principal de la micoremediació és que conserva els avantatges dels tractaments de bioremediació, inclosos els baixos costos econòmics, socials i mediambientals, al mateix temps que augmenta les eficiències d’eliminació fins a xifres similars a les de la desorció tèrmica.

Tot i que la micorremediació és una tecnologia molt estudiada a escala de laboratori i existeixen algunes experiències a petita escala, actualment es disposa d’escassa informació sobre la transferència al camp per a la seva posterior comercialització. En aquest sentit, el projecte LIFE MySOIL té com a objectiu demostrar la viabilitat de la tecnologia de micoremediació a escala pilot per a l’eliminació d’hidrocarburs totals del petroli mitjançant l’obtenció de valuosos coneixements sobre les condicions que permeten un tractament de micoremediació adequat, rendible i sostenible a escala real.

Els principals objectius del projecte són:

  • Eliminar els contaminants orgànics derivats del petroli, inclosos els de major complexitat i recalcitrants, d’episodis de contaminació madurs en sòls industrials.
  • Promoure i demostrar la micoremediació com una tecnologia clau de bioremediació per a la recuperació de les funcionalitats biològiques de sòls contaminats.
  • Reduir els impactes ambientals dels processos de micoremediació en comparació amb les tecnologies convencionals.
  • Promoure i impulsar el principi d’economia circular, a través de la recuperació del sòl i l’ús de subproductes agroindustrials i residus urbans.

Eurecat coordina i participa en el projecte a través de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls (WAS), la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental (WEEI), la Unitat de Ciències Òmiques, la Unitat de Nutrició i Salut i el Departament de Consultoria. El consorci del projecte compta també amb la participació de 7 beneficiaris més entre els quals es troben la Universitat Autònoma de Madrid i l’enginyeria KEPLER (Espanya), la Universitat de Tuscia i l’enginyeria Eni Rewind (Itàlia), l’enginyeria VALGO (França), l’empresa proveïdora de fongs Novobiom (Bèlgica) i la consultoria mediambiental que presta serveis de monitoratge Isodetect (Alemanya).

life mysoil eurecat

Dades generals

Projecte

LIFE MySOIL – Un pas més en la bioremediació: micoremediació per a la valorització de sòls contaminats

Referència del projecte 

LIFE20 ENV/ES/000416

Programa i convocatòria

Projecte finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE dins la convocatòria “LIFE-2020, Environment and Resource Efficiency” 

Web del projecte 

www.lifemysoil.eu