SPOT EURECAT

Desenvolupament d’un nou procés, basat en tractament per microalgues i filtració amb suro, capaç d’eliminar els nitrats i pesticides de l’aigua subterrània contaminada.

El projecte SPOT, que té l’objectiu de produir aigua potable que compleixi els requeriments establerts per la Unió Europea, promou la sostenibilitat i la resiliència de la ramaderia i el sector turístic en les zones rurals a través de solucions basades en la natura.

La Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat participa en les proves per definir les condicions operacionals de les plantes pilot del projecte i en el seu seguiment, així com en l’avaluació dels impactes ambientals, socials i econòmics.

El consorci del projecte, coordinat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), està format per Eurecat, l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis (IDAEA – CSIC), FACSA (Cicle Integral de l’Aigua), Protecmed i SAS Nenuphar.

SPOT LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

LIFE SPOT – Solucions ecològiques pel tractament de l’aigua subterrània contaminada per complir els estàndards de la directiva d’aigua potable

Referència del projecte

LIFE18 ENV/ES/000199

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria LIFE 2018 Environment and Resource Efficiency de la Unió Europea