Foundrytile Eurecat

Valorització de la fracció fina i de les sorres de foneria fèrria en la producció de rajoles ceràmiques en substitució de matèries primes naturals, com argiles vermelles i blanques.

El projecte Foundrytile, finalitzat el juliol de 2018, ha promogut el concepte d’economia circular, clau per al desenvolupament sostenible, ja que reforça la simbiosis industrial entre empreses de foneria i del sector ceràmic. De manera més concreta, les solucions desenvolupades aporten una millor preservació de recursos naturals, incrementa la valorització dels residus de la foneria, redueix la petjada ambiental i augmenta la competitivitat de les empreses dels sectors implicats.

La Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat ha coordinat el projecte tècnicament encarregant-se de la compilació de les característiques de la foneria, la caracterització dels subproductes de foneria, el desenvolupament de sistemes de pre-tractament dels subproductes i les accions per a la quantificació de l’impacte ambiental, econòmic i social del projecte.

Foundrytile també ha comptat amb la participació de  l’Associació de Fundidores del País Basc i Navarra (AFV), l’Associació Espanyola de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) i Grupo Euroatomizado.

Dades generals

Projecte

LIFE FOUNDRYTILE – Valorització de la fracció fina i de les sorres de foneria fèrria en la producció de rajoles ceràmiques

Referència projecte

LIFE14 ENV/ES/000252

Programa i convocatòria

Projecte finançat per la Unió Europea dins del Programa LIFE Medi ambient i Eficiència de recursos de 2014

Web del projecte 

https://foundrytile.eu/

CE LOGO