El projecte MAIC ha desenvolupat un manipulador mòbil industrial col·laboratiu capaç d’adaptar-se de manera polivalent a un entorn de producció industrial amb la missió d’ajudar als operaris a manipular peces de diversos pesos i geometries.

Els objectius del projecte han donat resposta a la necessitat de SEAT COMPONENTS d’introduir millores en l’ergonomia de diferents llocs de treball (sobretot aquells en els quals requereixen la manipulació manual repetitiva de peces de pes considerable) i amb això millorar la productivitat de la planta gràcies facilitar l’increment en el flux de materials entre diferents estacions del procés de producció. La flexibilitat del robot suposa l’avantatge de poder ajudar a atendre les línies de producció com a suport en la manipulació de les peces pesades durant la jornada laboral, ja que  permet alleujar i alliberar l’esforç repetitiu i la freqüència amb les que aquests han de manipular pes, suposant una millora significativa de l’ergonomia i una reducció dels ressentiments físics dels operadors que es produeixen per una ràpida i reiterada manipulació de peces. A més, al ser una plataforma mòbil autònoma millora el circuit logístic intern del material, optimitzant el flux de materials.

El projecte MAIC ha permès desenvolupar el nou concepte de robot assistent, també conegut com cobot o coworker, i la seva introducció en un entorn de producció real, amb el qual s’han demostrat els avenços d’aquesta tecnologia, de manera que aquest pugui ser replicat i introduït àmpliament en aquesta i altres plantes productives. A més, donada la vocació de transferència tecnològica del Centre Tecnològic Eurecat, aquesta tecnologia pot ser adaptada a altres sectors productius amb necessitats similars.

El manipulador mòbil industrial col·laboratiu MAIC s’ha desenvolupat a partir de la integració de dispositius d’ús comú en la indústria com són els Vehicles Guiats Autònoms (AGV) i la robòtica industrial, els quals són controlats mitjançant una arquitectura comuna, basada en ROS (Robot Operative System) o similars, que permet controlar el sistema de manera global i facilitar l’adaptació de noves funcions.

Gran part de l’esforç desenvolupat dins el projecte ha consistit en desenvolupar nous algoritmes i adaptar-los al manipulador i el seu entorn. Entre les funcions i algoritmes desenvolupats es troben:

  • Una nova solució de navegació que permet al manipulador desplaçar-se de forma autònoma entre diferents estacions productives, sense requerir una modificació de la infraestructura de la planta i capaç d’adaptar-se de manera senzilla als canvis de l’entorn.
  • Un sistema de manipulació intel·ligent que permet adaptar de forma transparent la tasca del robot a l’estat de l’entorn en temps real i alhora incorporar funcions de manipulació cooperativa d’objectes.
  • Un sistema de percepció de l’entorn capaç d’extreure informació útil del mateix, com la identificació del posicionament d’objectes coneguts, detecció d’obstacles, seguiment i predicció dels moviments de l’operari, etc.

Un altre aspecte important dins del projecte ha estat el de la seguretat, atès el funcionament col·laboratiu que requereix l’aplicació, on s’eliminen les barreres físiques entre el robot i les persones que operen al seu voltant. S’han analitzat minuciosament tots els components i sistemes en relació a aquest aspecte i s’han introduït totes les solucions necessàries per complir amb la legislació vigent i garantir la seguretat. A més de tractar amb la normativa vigent, al tractar-se d’una tecnologia molt recent i, amb poc recorregut normatiu, s’ha realitzat un seguiment permanent de tota la normativa i estàndards en procés d’elaboració a nivell internacional, amb l’objectiu de certificar tot el desenvolupament dut a terme en el projecte MAIC perquè aquest pugui ser introduït en producció.

El resultat principal del projecte és un prototip de manipulador mòbil industrial col·laboratiu que incorpora totes les funcions descrites i estarà adequat per al seu certificació i posterior posada en producció.

Consorci format per: SEAT i Eurecat

Projecte
MAIC – Manipulador mòbil autònom industrial col·laboratiu

Referència projecte

RTC-2015-4503-7

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013 -2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.