METAGLAM EURECAT

Investigació de la navegació 3D en entorns virtuals i d’una interfície online que permeti l’accés i la consulta de continguts a partir del seu enriquiment amb intel·ligència artificial.

El projecte METAGLAM se centra en la investigació d’una interfície de navegació 3D i en la realització d’una prova pilot amb els fons de la Biblioteca Nacional de Catalunya vinculats a les avantguardes artístiques. El projecte inclou, per una banda, l’enriquiment dels continguts mitjançant intel·ligència artificial i, per l’altra, la integració dels usuaris i dels usos que fan d’aquests continguts de cara a millorar-ne la navegació i les recomanacions.

Actualment, la navegació en entorns digitals es basa en el format llista, és a dir, un conjunt de resultats ordenats de forma lineal de major a menor interès. El projecte METAGLAM investiga com optimitzar la navegació i les cerques si aquests continguts es disposen en un espai virtual tridimensional no necessàriament figuratiu, és a dir, sense la necessitat de situar un avatar-usuari en una biblioteca i reproduir els moviments com si es tractés d’una biblioteca real.

Eurecat participa en el projecte METAGLAM a través de la seva Unitat de Big Data & Data Science i el Departament de Consultoria.

A banda d’Eurecat, el consorci està format per les empreses COELI i MMC, amb la participació de la Biblioteca Nacional de Catalunya.

Dades generals

Projecte

METAGLAM – Millores en la divulgació de col·leccions mitjançant l’enriquiment de les metadades amb intel·ligència artificial i l’ús de noves formes de navegació tridimensional

Referència del projecte

PLEC2022-009322

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Científicotècnica i la seva Transferència de l’Agència Estatal d’Investigació dins de la convocatòria «Projectes en línies estratègiques 2022»