MICROGUT EURECAT

Investigació de la qualitat nutricional i la interacció amb la microbiota de noves alternatives proteiques mitjançant la combinació de noves tecnologies de digestió dinàmica i modelatge intestinal Organ-on-Chip (OOC).

El projecte MICROGUT té com a objectiu investigar l’aplicació de noves tecnologies d’OOC per a la recreació del microambient del còlon humà, incloent-hi la microbiota i la interacció amb el component cel·lular i molecular de l’epiteli, optimitzant sistemes de digestió dinàmica per recrear les condicions bioquímiques in vitro, microestructura i fluídica dels tres trams diferenciats de l’intestí prim (duodè, jejú i ili).

MICROGUT explorarà les propietats tecnofuncionals de fins a 20 proteïnes alternatives i l’impacte de diferents processos industrials propis de la indústria càrnia a la qualitat proteica dels productes resultants.

A més, es validarà l’aplicació de la plataforma MICROGUT, que integra l’intestí prim dinàmic acoblat a l’OOC, per a la valoració in vitro de la qualitat nutricional real de proteïnes mitjançant puntuacions PDCAAS i DIAAS i per a l’estudi de la interacció entre aquestes proteïnes i la microbiota, utilitzant com a referència estudis in vivo en rates i ex vivo en humans.

El projecte generarà noves eines tecnològiques compactes i estandarditzables que permetin integrar l’avaluació de la qualitat proteica real a nivell industrial, així com noves evidències científiques sobre l’impacte dels processos industrials sobre la qualitat de proteïnes i la interacció entre noves proteïnes alternatives i la microbiota intestinal.

La transició proteica representa una tendència de mercat a l’alça, malgrat la poca informació disponible sobre la qualitat nutricional real d’aquestes proteïnes alternatives i l’impacte que poden tenir sobre la salut dels consumidors a llarg termini.

En aquest escenari, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) subratlla la necessitat de generar metodologies estàndards i evidències científiques que permetin harmonitzar l’aportació dietètica d’aquests nous productes amb les necessitats proteiques humanes.

Eurecat participa en el projecte MICROGUT a través de la seva Unitat de Nutrició i Salut, la Unitat de Ciències Òmiques i la Unitat de Nous Processos de Fabricació. Seran responsables de l’estudi de noves membranes de creixement cel·lular basades en biomaterials polimèrics, del desenvolupament dels elements microfluídics i estructurals necessaris per a l’optimització del model d’intestí prim i de la validació de la plataforma MICROGUT.

MICROGUT EURECAT LOGO

Dades generals

Projecte

MICROGUT – Reproducció del microambient del tracte gastrointestinal per a l’estudi nutricional de proteïnes alternatives i la interacció amb la microbiota

Referència del projecte

CPP2021-009123

Programa i convocatòria

Projecte finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea-NextGenerationEU/PRTR