MIPRE EURECAT

Desenvolupament d’un nou model de material complex aplicat a l’estampació en calent d’acer, que considera factors mecànics, metal·lúrgics i tèrmics per a poder generar una predicció precisa del comportament final del material.

El projecte MiPre té com a objectiu millorar la precisió del modelitzat metal·lúrgic i mecànic per a predir les propietats i rendiment de l’acer estampat en calent. En combinació amb millores a la instrumentació d’eines i els sistemes de control de procés, aquests avenços obren la porta a un nou nivell de disseny microestructura per a components estructurals d’alt rendiment.

L’ús de l’estampació en calent en combinació amb conceptes metal·lúrgics d’acer d’alta resistència ha demostrat ser una solució competitiva i neta per a la producció de components de baix pes i alt rendiment per a la gàbia de seguretat en automoció. En un context d’introducció d’intel·ligència en els processos de fabricació i conceptes d’indústria 4.0, aquesta tecnologia presenta un potencial encara major: per una banda, la generació de dades de control de qualitat i traçabilitat peça a peça a través de la sensorització del procés; i per altra, una possibilitat encara major de disseny de propietats mecàniques a mida en diferents zones d’un mateix component. Tot aquest potencial, però, només podrà ser implementat en base al desenvolupament d’un model digital precís.

En aquest sentit, la innovació del projecte es basa en la creació d’un innovador model de material complex que permeti generar una predicció més precisa del comportament final del material. La Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat contribueix a l’avaluació de rendiment del material en funció de l’historial termo-mecànic del procés utilitzant una nova metodologia de predicció de comportament davant del xoc basada en el Treball Essencial de Fractura desenvolupat per la Unitat.

El projecte està coordinat pel Centre Nacional d’Investigacions Metal·lúrgiques CSIC-CENIM (Espanya), i compta amb la participació de l’Institut Jean Lamour del Centre National de la Recherche Scientifique (França), la Universitat Tècnica de Luleå (Suècia), Gestamp-Autotech Engineering (Espanya) i ArcelorMittal Research (França).

MIPRE LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

MiPre – Modelització metal·lúrgica i micromecànica per a implementar el potencial de disseny microestructural de l’estampació en calent

Referència del projecte

RFCS-02-2019-899268

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria RFCS (Research Fund for Coal and Steel) de la Unió Europea