El projecte MODEM desenvolupa i valida models predictius i de gestió de la demanda per implementar-los al sector de les utilities d’electricitat, gas i aigua (infraestructures proveïdores de serveis). El projecte se centra en el desenvolupament de solucions orientades a consumidors proactius mitjançant la identificació de patrons de comportament i el processament de dades de consum per generar estratègies de servei adaptades.

Durant el projecte MODEM es fan servir noves tecnologies en equips de mesura i també tècniques d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per fer un ús més eficient dels recursos existents. D’aquesta manera, es garanteix la sostenibilitat del subministrament.

L’àmbit d’actuació comprèn el desenvolupament d’eines de balanços i control de pèrdues (energia, aigua, etc.) a les xarxes, la detecció de pèrdues no tècniques i la identificació de frau, aplicacions d’anàlisi i priorització d’inversions en xarxes, dispositius i algoritmes associats a smart metering per a la desagregació de consums, estratègies i sistemes de demand response, i aplicacions de predicció de la demanda.

MODEL és un projecte de la Comunitat Utilities 4.0 de RIS3CAT coordinat per Naturgy amb la participació d’Eurecat i nou empreses més. L’objectiu de la comunitat és transformar el sector de les utilities a partir de la identificació d’un conjunt d’eines i solucions que en permetin la digitalització cap al concepte d’utilities 4.0 i crear un teixit industrial mitjançant el desenvolupament i l’aplicació d’aquestes noves solucions.

Eurecat, mitjançant la seva Unitat Tecnològica de Smart Management Systems, participa en el projecte desenvolupant tecnologies per implementar diverses estratègies de demand response (DR) per a la demanda elèctrica, demostrades en edificis terciaris, i estratègies DR per a la demanda d’aigua amb la finalitat d’estudiar l’impacte en la demanda de diversos esquemes tarifaris. Així mateix, Eurecat contribueix al desenvolupament d’algoritmes per millorar el balanç de xarxa i la detecció de pèrdues no tècniques.

Dades generals

Projecte

MODEM – Models predictius i gestió de la demanda

Referència projecte

Projecte de R+D de la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0

COMRDI16-1-0057

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Accio