MoTiV

El projecte MoTiV (Mobility and Time Value) té l’objectiu d’avançar en la investigació sobre el Value of Travel Time (VTT), el valor del temps que les persones passen en intinerància, mitjançant la introducció i validació d’un marc conceptual per a l’estimació del VTT a través d’un recull de dades a escala europea.

La solució MoTiV planteja el desenvolupament d’una aplicació per a telèfons mòbils per recopilar dades de comportament i mobilitat dels usuaris, les quals quan el projecte finalitzi seran posats a disposició de la comunitat científica per estimular la investigació sobre el tema. L’aplicació oferirà als usuaris un planificador de viatges i un registre d’activitat, a partir del qual l’usuari podrà avaluar fàcilment les seves decisions de mobilitat i viatges amb l’objectiu de trobar alternatives per fer millor ús del temps propi.

D’altra banda, el projecte introdueix una nova definició i metodologia per a l’estimació del VTT des d’un enfocament no només econòmic, sinó també tenint en compte motivacions, preferències i comportaments de l’usuari.

El projecte coordinat per la Universitat de Zilina compta amb l’experiència d’Eurecat en anàlisi de dades i detecció de patrons. El paper d’Eurecat és l’avaluació de les dades que es recopilaran durant el projecte per extreure patrons recurrents, realitzar una anàlisi de cost-benefici i proporcionar recomanacions a la comunitat europea sobre com millorar les infraestructures de transport d’acord amb el VTT.

Dades generals

Projecte

MoTiV – Mobility and Time Value

Referència projecte

H2020-MG-2017-SingleStage-INEA-770145

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria H2020-MG-2017-SingleStage

European Comission Logo Horizon 2020