Nova plataforma de compartició d’informació mèdica basada en la tecnologia de cadena de blocs i el sistema de fitxers IPFS (InterPlanetary File System), en què el pacient tindrà el control sobre les seves dades i podrà donar-ne o denegar-ne l’accés a metges, hospitals o centres d’investigació.

La plataforma del projecte My_Health_Data_Control permetrà al pacient saber, a cada moment, qui accedeix a les seves dades, quan, des d’on i per a què, i inclourà també un sistema de tokenització de béns i serveis sanitaris, a més de la compartició de dades clíniques.

Els resultats del projecte permetran disminuir la complexitat administrativa que avui dia hi ha al sector, ajudaran a la interoperabilitat entre els centres de salut i permetran que centres tant del sistema públic com del privat puguin accedir a la història clínica del pacient i d’aquesta manera evitar, en el pitjor dels casos, la repetició de proves mèdiques. D’altra banda, My_Health_Data_Control millorarà l’automatització de processos relacionats amb actes mèdics que tenen una transacció econòmica associada, i garantirà la seguretat de les dades.

El projecte, liderat per Seidor Consulting, compta amb la participació d’Eurecat mitjançant la Unitat Tecnològica d’IT Security, amb una àmplia experiència en projectes d’investigació, desenvolupament i innovació en l’ús de solucions basades en la tecnologia de cadena de blocs en diferents àmbits d’aplicació, com ara la votació electrònica, la integritat d’evidències electròniques o la traçabilitat de processos.

Dades generals

Projecte

My_Health_Data_Control

Referència projecte

RTC-2017-6678-7

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

FEDER