myosa eurecat

Gestió i tractament de pacients amb síndrome d’apneas-hipoapnees

Implementació d’una plataforma tecnològica de telemedicina intel·ligent per ajudar els diferents agents implicats en el tractament de la Síndrome d’Apnees-Hipoapnees de la Son (SAHS). En aquest sentit, està al servei de pacients, personal mèdic i l’empresa proveïdora de serveis de teràpies respiratòries domiciliàries.

D’altra banda, a més de possibilitar al personal sanitari un seguiment més precís de la teràpia, també s’involucra al pacient com a part activa del tractament, i es possibilita la gestió de recursos per a la seva optimització per part dels proveïdors de serveis.

Dades generals

Projecte
MyOsa, Gestió i tractament de pacients amb síndrome d’apnees-hipoapnees de la son mitjançant un sistema integral de telemedicina.

Programa i convocatòria
Retos-Colaboración 2014
RTC-2014-3138-1