Nanoform Eurecat

Desenvolupament de nous acers microaleats mitjançant la optimització de la composició química i els processos termomecànics: laminat en calent, refredament, etc. Per a obtenir simultàniament microestructures refinades i matrius amb precipitats nanomètrics. També s’abordaran les sinergies entre els elements químics Nb, Mo, V i Ti sobre la precipitació abans, durant i després de la transformació de la austenita durant el laminat en calent i el refredament.

El projecte NANOFORM donarà com a resultats nous acers optimitzats amb propietats mecàniques robustes, és a dir, resistència mecànica i a la fatiga, resistència al doblat i tenacitat.

Els objectius d’aquest projecte són els següents:

  1. Millorar el coneixement i la comprensió dels mecanismes subjacents i del control de la precipitació i dels canvis microestructurals durant el laminat en calent i el refredament dels acers microaleats de baix contingut en carboni, així com la interacció de diferents fases i precipitats en el control de les propietats mecàniques avançades.
  2. Desenvolupar nous graus d’acer d’alta resistència avançats per a la seva aplicació en el sector de la construcció o el transport, ja sigui de camions pesats o vehicles lleugers, amb propietats mecàniques millorades de conformabilitat, fatiga i tenacitat en comparació amb els acers existents amb una resistència similar (màxim 1000 MPa).
  3. Garantir l’aplicabilitat industrial d’aquest nou acer microaleat de fase complexa amb baix contingut de carboni en termes de rang de composició, conformabilitat, galvanizabilitat i soldabilitat dins de l’espessor objectiu: entre 2-4 mm.

El projecte, liderat pel centre tecnològic Eurecat, ha comptat amb la participació de Salzgitter, ThyssenKrupp, Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA-LYON), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CENIM-CSIC).

Dades generals

Projecte

NANOFORM – Improved formability in 3rd generation AHS steels by nanosize precipitation and microstructure control during and after hot Rolling

Referència projecte

RFCS-RPJ – 709803

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria RFCS (Research Fund for Coal and Steel) de la Unió Europea, 2015

Més informació 

http://nanoform.ctm.com.es/

RFCS LOGO
CE LOGO