Desenvolupament de la propera generació de meta sistemes operatius de nivell superior per a l’Internet intel·ligent de les coses.

El projecte NebulOus té l’objectiu de gestionar de manera transparent totes les capes de la pila del Cloud Countinuum, de manera equivalent a un sistema operatiu, gestionant la capacitat informàtica disponible per facilitar un entorn d’allotjament d’aplicacions adaptatiu, impulsat per la proximitat del processament a les fonts de dades i optimitzat en base a les dades implicades, els requisits de qualitat de servei (QoS) definits i les limitacions normatives, de seguretat o de privadesa.

En aquest sentit, NebulOus desenvoluparà un nou meta sistema operatiu per habilitar ecosistemes de intermediació transitoris que explotin constantment nodes fog i edge, juntament amb recursos multi-cloud, per fer front als requisits que plantegen les aplicacions de baixa latència.

NebulOus realitzarà contribucions substancials a la investigació en els àmbits de la intermediació informàtica en el Cloud Continuum mitjançant la introducció de mètodes i eines avançades per permetre l’aprovisionament i la reconfiguració d’aplicacions segurs i òptims al continu de la informàtica en núvol.

Eurecat coordina el projecte NebulOus a través de la seva Unitat d’Applied Artificial Intelligence, encarregada de demostrar la interoperabilitat efectiva, models d’intel·ligència artificial (per a control i optimització) i mecanismes de seguretat/privadesa per traslladar l’economia de dades de la UE a l’ús de plataformes de processament continu. La Unitat d’IT & OT Security contribueix a la seguretat i privacitat de la plataforma.

NEBULOUS LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

NebulOus – Un metasistema operatiu per a la intermediació d’aplicacions hiperdistribuïdes en continus de computació en núvol

Referència del projecte

101070516

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea sota el marc de la convocatòria HORIZON-CL4-2021-DATA-01-05 – Futures plataformes europees per a l’Edge: sistemes operatius meta

Web del projecte

www.nebulouscloud.eu