L’envelliment de les societats avançades porta a haver d’incrementar esforços per garantir la salut i promoure, més que mai, els hàbits saludables entre la població d’edat avançada. El projecte NESTORE té la finalitat de combinar diferents tecnologies per ajudar a la gent gran a mantenir-se sana, tant físicament com psicològicament.

Durant el projecte, que compta amb la participació de les Unitats Tecnològiques d’E-HealthNutrició i Salut d’Eurecat, es desenvoluparà un sistema personalitzat d’entrenament per mantenir la motivació de la gent gran a cuidar de la seva salut, fomentar una nutrició saludable, brindar un recolzament físic i mental personalitzat i incentivar a que la persona interaccioni socialment per tal de preservar el seu benestar general.

NESTORE vol ser un amic i entrenador digital capaç de donar suport tant a la dimensió individual com a la social de cada persona. El sistema es basarà entre d’altres, en sensors portàtils, un sistema intel·ligent per analitzar el comportament de la gent gran que pugui prendre decisions personalitzades i un agent de conversa capaç d’establir una comunicació afectiva a través de canals de comunicació multimodals. A partir de tots ells, entendrà les necessitats de l’usuari i proposarà accions i activitats d’acord amb les preferències de l’usuari per tal de millorar-ne i mantenir el seu benestar.

Dades generals

Projecte

NESTORE – Novel Empowering Solutions and Technologies for Older people to Retain Everyday life activities

Referència projecte

H2020-SC1-2017-CNECT-1- 769643

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria SC1-PM-15-2017 – Personalised coaching for well-being and care of people as they age.

European Comission Logo Horizon 2020