nmp eurecat

Desenvolupament d’activitats entre Europea i els països Llatinoamericans amb l’objectiu de reforçar la investigació, el potencial formatiu i la competitivitat industrial com a facilitadors de la implementació de materials nano i tecnologies avançades de materials en les àrees de salut, aigua i energia a Llatinoamèrica.

El projecte NMP-DeLa desenvolupa activitats que es focalitzen en construir noves capacitats que facilitin el coneixement local, promoguin sinèrgies amb polítiques locals i regionals i programes de cooperació i la creació del Nanocluster LA-EU.

Durant el projecte s’han organitzat 4 workshops i 2 escoles d’estiu (a Argentina, Mèxic, Brasil I Xile), s’ha participat als events europeus més rellevants I el Nanocluster de NMP-DeLa està constituit per 420 organitzacions de 77 països diferents.

El resultat principal de NMP-DeLa és el Roadmap LAC-EU 2025 que suggereix programes de cooperació i temàtiques futures en materials avançats.

Dades generals

Projecte

NMP-DeLA – Nanosciences, Nanotechnologies, Materials And New Production Technologies Deployment In Latin American Countries

Programa i convocatòria
FP7- NMP-2013- CSA-7