NNDTC EURECAT

Impuls a la implantació de la 5G en la telefonia mòbil.

El projecte NNDTC implementa dispositius de radiofreqüència (RF) que permeten la sintonització  dels capçals de radiofreqüència dels terminals mòbils, donant resposta als desafiaments que planteja la implementació de la tecnologia 5G mitjançant la tecnologia de fabricació de microestructures electromecàniques (MEMS).

NNDTC prova, per primer cop, la viabilitat d’un dispositiu RF-MEMS en metall-òxid-semiconductor complementari (CMOS) amb les prestacions necessàries per a fer la funció de sintonitzador d’antena. El repte tecnològic és aportar solucions als problemes de fiabilitat, encapsulat i prestacions elèctriques en els processos de fabricació estàndards de circuits integrats convencionals.

Un aspecte clau de NNDTC és el desenvolupament d’una innovadora plataforma de simulació capaç de modelar el procés productiu i predir la viabilitat del dispositiu RF-MEMS en CMOS.

En aquest sentit, la combinació de models de reacció química per erosió de capes d’oblees de silici acoblades amb la dinàmica de fluids a escala nanomètrica és un dels grans reptes tecnològics que planteja el projecte.

Per a poder aconseguir-ho, es determinen les propietats dels materials i els paràmetres fluidodinàmics, utilitzant de tècniques de caracterització avançada com la nanoindentació, per a aconseguir una completa caracterització micromecànica dels dispositius que validin la simulació.

Eurecat participa en el projecte NNDTC a través de la Unitat d’Innovació de Producte i Simulació Multifísica, encarregada del desenvolupament de la plataforma de simulació numèrica, i de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, responsable de la caracterització micromecànica dels dispositius per a la validació de la simulació.

El consorci també està format per l’empresa NANUSENS.

Dades generals

Projecte

NNDTC – Desenvolupament d’un nou sintonitzador d’antena mitjançant la integració de diferents dispositius commutadors RF-MEMS en substrat CMOS de baixa resistivitat per a la seva implementació en la tecnologia 5G en telefonia mòbil

Referència del projecte

CPP2021-008575

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria “Projectes d’R+D+i en Col·laboració Publicoprivada”, Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Científicotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència