NUTRISCORE EURECAT

Desenvolupament i classificació de nous productes alimentaris més saludables segons el nivell d’etiquetat nutricional Nutriscore.

El projecte NUTRISCORE té l’objectiu de millorar la classificació nutricional dels derivats carnis definits per les empreses participants per tal d’aconseguir un millor posicionament respecte als productes competidors en el consumidor. Per a fer-ho es basarà en el desenvolupament d’estratègies de formulació d’ingredients i adaptacions dels processos d’elaboració dels mateixos.

Els objectius principals del projecte són:

  • Diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis segons el sistema visual de classificació nutricional Nutriscore.
  • Identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació dels productes.
  • Desenvolupament d’estratègies de formulació i procés per a la millora de l’etiquetatge nutricional.

Actualment, els sistemes voluntaris d’etiquetat nutricional visual frontal i, principalment, el Nutriscore, han demostrat ser un element amb una forta capacitat d’influir en la decisió de compra dels  consumidors i, per això, França, Bèlgica, Espanya i Alemanya han anunciat la seva voluntat de publicar reglaments que regulin el seu ús per a les empreses. Aquests països tenen un important pes de mercat i polític dins de la UE i, això, augmenta la probabilitat que, en un futur proper, l’etiquetat nutricional visual frontal sigui obligatori i unificat dins de la UE.

La Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat participa en el projecte encarregant-se d’activitats com el diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis elaborats per les empreses participants segons el sistema visual de classificació nutricional Nutriscore, la identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació dels derivats carnis d’interès, el desenvolupament d’estratègies de formulació i procés per a la millora de l’etiquetatge nutricional dels derivats carnis i el desenvolupament d’anàlegs.

El projecte, que actualment està en curs, està coordinat per l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC) i compta també amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Dades generals

Projecte

NUTRISCORE – Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore A,B,C,D,E.

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Més informació 

INNOVACC – NUTRISCORE