OPTICIAN 2020 EURECAT

Tecnologies de fabricació avançada, disseny personalitzat, enginyeria del coneixement, tecnologies de producció sostenible i antropometria o ergonomia per demostrar que la fabricació d’ulleres personalitzades pot ser un negoci de proximitat i rendible, alhora que sostenible i a la moda.

Les innovacions d’Optician 2020 es basen en la prescripció mèdica, les dades anatòmiques dels clients i les seves preferències estètiques, la qual cosa permet a fabricants i venedors oferir productes únics adaptats a les necessitats i desitjos d’una persona concreta, amb un valor afegit real.

El paradigma de la indústria oftàlmica per al 2020 tendirà a la fabricació d’ulleres completament personalitzades, basant-se en la prescripció mèdica, les dades anatòmiques dels clients i les seves preferències estètiques, però tot això d’una manera local i propera als llocs de venda.

Dades generals

Projecte
OPTICIAN2020 – Flexible and on-demand manufacturing of customised spectacles by close-to-optician production clusters.

Programa i convocatòria
FoF-NMP.2013-6