Optiener Eurecat

Desenvolupament i integració de tecnologies per oferir a les empreses de serveis energètics productes de control i optimització energètica de millor qualitat.

L’objectiu del projecte Optiener és la creació de dues eines informàtiques centrades en el mercat dels edificis del tercer sector per donar suport als seus usuaris, tant des d’un punt de vista de disseny de la instal·lació, com de la gestió energètica durant el seu funcionament.

Una de les eines desenvolupades tracta d’un sistema d’entorn de disseny optimitzat i d’anàlisi d’instal·lacions, que permet predir la demanda energètica associada a serveis de confort (climatització, ACS i consums elèctrics), i a la vegada integra un sistema de suport a la presa de decisions sobre l’optimització del mix-energètic (selecció d’equips i dimensionat), considerant el període d’explotació de les instal·lacions. Aquesta eina també inclou el balanç energètic-econòmic de les instal·lacions proposades.

A banda, presenta una eina de gestió energètica modular (IEMS) que monitoritza, controla i gestiona el subministrament energètic d’un edifici d’una forma òptima. Per aconseguir-ho, implementa algoritmes intel·ligents de modelatge, supervisió energètica i optimització dels recursos i els consums. Tot amb l’objectiu de construir un sistema de gestió energètica global que actuï automàticament, aconselli la millor operació en cada instant i alerti a l’usuari quan es detectin anomalies.

Optiener és un projecte que compta amb la participació d’Eurecat, el Centre MCIA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i empreses del Grup Soler.

 

Dades generals

Projecte

OPTIENER – Optimització de l’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Edificis

Programa i convocatòria

Projecte emmarcat dins la convocatòria INNPACTO 2011 del Ministeri d’Economia i Competitivitat i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

logo feder eurecat
logo ministerio eurecat