OPTIQPAP EURECAT

El projecte OptiQPAP tracta l’optimització d’acers Quenched and Partitioned (Q&P) per aconseguir la seva aplicació a la indústria de l’automoció. Actualment, la comercialització d’aquests acers està limitada per la manca de coneixement sobre les seves propietats en servei. Aquest projecte ofereix eines per optimitzar les propietats en servei dels acers Q&P mantenint la seva gran resistència mecànica mitjançant un disseny microestructural intel·ligent.

Els principals objectius del projecte OptiQPAP, que ha comptat amb la participació de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, són:

  • Adquirir coneixements fonamentals dels principis del disseny microestructural per a l’enginyeria d’acers Q&P que presentin una combinació de propietats en servei i una resistència mecànica millorades.
  • Establir les relacions entre les característiques microestructurals dels acers Q&P i les seves propietats en servei, com fatiga, desgast, soldabilitat, comportament al xoc, etc.
  • Establir la relació microestructura – propietats en aquests acers en forma de models analítics i multi-escala que prediguin amb precisió les propietats dels acers Q&P.
  • Desenvolupar nous conceptes de disseny de AHSS amb combinació de propietats en servei millorades (fatiga, desgast, soldabilitat, resistència a l’impacte, etc.) i propietats mecàniques millorades (resistència, ductilitat i enduriment per deformació) per a la seva aplicació en el sector de l’automoció.
  • Millorar l’aplicabilitat industrial del procés de Q&P mitjançant l’optimització de les propietats en servei dels acers Q&P i desenvolupar un procés controlat i reproduïble per a la seva fabricació.
  • Crear mètodes per al desenvolupament futur de nous graus de Q&P amb propietats mecàniques i en servei millorades, amb un mínim d’assaigs de prova i error.

El consorci d’OptiQPAP està format per IMDEA i CSM, institucions implicades en la investigació industrial; ThyssenKrupp Steel Europe AG i TATA Steel, productores europees d’acer, juntament amb la Universitat de Gant i la Universitat de Tecnologia de Delft, que han desenvolupat el lideratge internacional en la investigació sobre acers.

Dades generals

Projecte

OptiQPAP – Optimització d’acers QP per aplicacions industrials

Referència projecte

RFCS-RPJ – 709755

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria RFCS (Research Fund for Coal and Steel) de la Unió Europea, 2015

Més informació 

http://optiqpap.eu

RFCS LOGO
CE LOGO