PECT CUIDEM EL QUE ENS UNEIX EURECAT

Desenvolupament de solucions innovadores en l’aplicació de materials per a la construcció i manteniment de la xarxa de carreteres i en la seva senyalització, per tal de millorar la seguretat viària, la sostenibilitat del territori i promoure noves oportunitats d’activitat econòmica. Liderat per la Diputació de Tarragona, el projecte compta amb la participació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Eurecat, i està cofinançat per la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació, i la Diputació de Tarragona.

El Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) “Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles” té l’objectiu d’impulsar la transferència tecnològica i la innovació, així com millorar el posicionament de les empreses i promoure l’economia circular en l’àmbit de les infraestructures viàries per tal de minimitzar l’ús de matèries primeres.

El PECT s’ha articulat en dos grans àmbits: Més Seguretat i Sostenibilitat com a espais en què es desenvolupen, des de diversos paràmetres, les operacions dels diferents socis.

  • Sostenibilitat: el repte mediambiental i d’assoliment dels objectius de reducció d’emissions de CO2 impulsats des de la Unió Europea i les estratègies catalanes i locals es concreta en el cas de la xarxa viària, en termes de millorar la sostenibilitat dels materials utilitzats en la construcció i manteniment de les carreteres.
  • Seguretat: el repte global de millora de la seguretat viària es concreta en termes de trobar noves solucions tecnològiques que facilitin la informació en temps real sobre la via i el seu manteniment.

En conjunt, el projecte està dividit en un total de 6 operacions a l’entorn de la innovació i la tecnologia, que estan enfocades a reptes molt concrets al voltant de la construcció, el manteniment sostenible, gestió i utilització innovadora i segura de la xarxa viària local de Tarragona.

Eurecat, que participa en el projecte a través de l’Àrea de Sostenibilitat i la Unitat de Consultoria, realitzarà un estudi de vigilància tecnològica i prospectiva innovadora per analitzar tendències actuals i avenços tecnològics en l’àmbit de les infraestructures viàries. D’altra banda, Eurecat també desenvoluparà diagnosis tecnològiques i fulls de ruta per incentivar la realització de projectes d’R+D per al sector industrial vinculat a la construcció de carreteres més sostenibles.

L’operació 6 ‘Ecosistema innovador’ té un pressupost total de 312.608,44€, dels quals 156.304,22€ estan subvencionats pel fons FEDER, i els seus objectius són:

  •  Millorar el coneixement i absorció de solucions tecnològiques emergents i disruptives per part de la indústria.
  • Impulsar aliances, cooperacions, intercanvi d’experiències i generació de sinergies amb els principals agents del sistema d’innovació.
  • Fomentar la transferència de tecnologia i l’estratègia d’innovació empresarial mitjançant eines d’intel·ligència competitiva.
  • Transferir el coneixement dels centres de recerca i del món empresarial per tal d’apropar la innovació al teixit industrial i als professionals del sector.
  • Promoure l’ús de matèries primeres secundàries, és a dir, basades en residus principalment industrials, de la construcció i de l’enginyeria civil, per a la fabricació de nous materials que puguin ser incorporats en infraestructures viàries.
  • Avaluar la viabilitat de les solucions proposades i el guany ambiental i econòmic associat.

El pressupost del projecte és de 4 milions d’euros per una durada inicial de dos anys. Els PECT són un tipus de projectes que contribueixen al desplegament de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). Són iniciatives articulades i impulsades des de l’àmbit local amb un fort component innovador per a la transformació econòmica del territori i per a la generació d’activitat econòmica sostenible i d’ocupació.

El projecte també compta amb la implicació de PIMEC, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i l’Associació d’Enginyers de Catalunya.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Eurecat facilitarà que 20 pimes de Tarragona vinculades a les infraestructures viàries, l’enginyeria civil i la gestió de residus avancin en l’economia circular

Les empreses interessades poden posar-se en contacte amb Samuel Rodríguez en el correu electrònic samuel.rodriguez@eurecat.org

Descobreix més informació sobre el servei de Roadmaps d’Economia Circular que oferim en el PECT “Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles” visualitzant la jornada tècnica “La circularitat a les infraestructures de mobilitat“:

PECT CUIDEM EL QU ENS UNEIX EURECAT

Dades generals

Projecte

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) – “Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles”

Programa i convocatòria

El projecte, amb un pressupost de 4,6 milions d’euros, ha estat subvencionat al 50% per la Generalitat de Catalunya en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.