PECT HUBB30

Desenvolupament d’una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs) amb l’objectiu de convertir-los en una matriu a partir de la qual comenci la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació.

El projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “HubB30, més enllà de la circularitat” és una experiència pilot centrada en el Residu Zero, que ha de permetre dissenyar la metodologia, l’estructura òptima i els espais per implementar un nou model d’interacció entre els diferents actors de la Quàdruple Hèlix (universitats i centres de recerca; administracions; empreses; ciutadania) i els processos d’innovació oberta.

L’estratègia global del projecte es basa principalment en l’enfocament de Recerca i Innovació Responsable per a la definició de les polítiques de desenvolupament i del seu marc d’actuació estratègic, avançant cap a un model d’ecosistema R&I resilient i sostenible. En aquest context, el territori B30 esdevé descarbonitzat i sense residus (Territori Residu Zero), i crea valor a partir dels recursos que té, genera o rep, en processos productius regeneratius.

La xarxa de “lab” articulada en el marc del projecte coordinarà els processos participatius i de co-creació per a la identificació de reptes. Aquests reptes es treballaran de manera conjunta amb altres labs del territori a nivell de prototipatge i desenvolupament de solucions; productes o serveis, que juntament amb el suport de les incubadores i acceleradores poden generar noves oportunitats de negoci.

Eurecat, que participa en el projecte a través de l’Àrea de Sostenibilitat i la  Unitat de Consultoria, s’encarrega de l’Operació 7, anomenada Observatori “HubB30 Residu 0”. Aquesta operació té l’objectiu de crear i impulsar un ecosistema d’innovació i emprenedoria que articuli iniciatives de transferència de coneixement tecnològic per tal de fomentar la identificació d’iniciatives innovadores i del capital humà, en un context d’economia circular. Dins d’aquesta activitat, Eurecat treballa en un estudi sistemàtic de vigilància tecnològica i prospectiva estratègica innovadora que analitzarà les tendències actuals i els avenços tecnològics reals i potencials susceptibles de ser transferits a les empreses de la indústria del territori i a la ciutadania, així com en una eina d’autodiagnosi per avaluar l’estat de les petites i mitjanes empreses i oferir recomanacions de tecnologies en el sector de l’economia circular dirigides a fomentar la cerca de talent. D’altra banda, també es realitzarà un Road Map tecnològic per a la definició d’un pla d’acció que ajudi a incentivar la realització de projectes de recerca i desenvolupament i capacitar a les empreses de talent vinculat a l’economia circular.

El projecte compta amb la participació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona, ESADE, el Parc de Recerca UAB i l’Associació Àmbit B30.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Consulta l’estat de maduresa circular de la teva empresa amb l’eina d’autodiagnosi del PECT HubB30

L’autorientació circular és una eina que el PECT30 posa a l’abast de les empreses i administracions públiques amb l’objectiu que d’una manera ràpida, senzilla i àgil, es pugui tenir una primera visió de l’estat de maduresa circular de l’organització.

Amb la resposta d’unes preguntes, automàticament s’entregarà un informe personalitzat amb l’avaluació de la maduresa circular, seguit d’un conjunt de recomanacions i propers passos per avançar en la transformació circular, i acompanyat amb la identificació dels principals recursos d’interès del PECT30 i dels nodes tecnològics que l’integren.

Les empreses interessades poden posar-se en contacte amb Julia Riquelme en el correu electrònic julia.riquelme@eurecat.org

PECT HubB30 Logo

Dades generals

Projecte

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) – “HubB30, Més enllà de la circularitat”

Programa i convocatòria

El projecte, amb un pressupost de 3,9 milions d’euros, ha estat subvencionat al 50% per la Generalitat de Catalunya en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Web del projecte

www.circularb30.cat