El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Nutrisalt és una iniciativa per transformar i dinamitzar el sector agroalimentari de Reus i el Camp de Tarragona amb l’objectiu de convertir la zona en un pol d’activitat nutricional i de salut referent a nivell internacional, que lideri la innovació i el desenvolupament al sud d’Europa en aquest àmbit i sigui la base del progrés econòmic, l’ocupació i la innovació al territori.

El PECT Nutrisalt planteja cinc actuacions específiques que s’engloben en tres grans eixos de treball: apropar les tecnologies per donar valor afegit als productes alimentaris de proximitat i al benestar dels consumidors, assegurar la innocuïtat dels productes destinats al consum humà i animal amb la creació de plataformes de suport tecnològic a les indústries locals i, per últim, planificar el futur desenvolupament regional i suport a la competitivitat de les empreses i els productes agroalimentaris.

El projecte, coordinat per l’Ajuntament de Reus, compta amb la participació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Fundació URV, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i Eurecat, així com amb la col·laboració del teixit empresarial, especialment del Food & Nutrition Clúster, i de diferents ajuntaments del Camp de Tarragona.

Eurecat, com a entitat beneficiària del PECT, lidera dues operacions. La primera d’elles té com a objectiu  la cerca de nous ingredients bioactius a partir de productes de proximitat. En el context de la segona operació es posaran en funcionament una Unitat de Seguretat Alimentària per al sector agroalimentari i una Plataforma d’Ecotoxicitat, especialitzada en la realització de les proves d’impacte ambiental necessàries per al registre i posada al mercat de nous fàrmacs veterinaris

L’operació 2 ‘Cerca de nous ingredients de productes de proximitat’ s’engloba en l’objectiu temàtic 1 que potencia la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació. En concret, l’objectiu de l’operació és l’Impuls i promoció d’activitats d’R+I liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d’empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora.

L’operació 3 ‘Creació de la Unitat de Seguretat Alimentària i la Plataforma d’Eco-toxicitat’ s’enmarca en l’objectiu temàtic 3 per millorar la competitivitat de les PIME, del sector agrícola i del sector de la pesca i l’aqüicultura. Com a objectiu específic, l’operació se centra en el suport a la creació i ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes i de serveis de les empreses del sector.

Els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per entitats públiques locals de Catalunya que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori. El PECT Nutrisalt està  alineat amb els objectius de la RIS3CAT i del Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 per potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el territori.

Base de dades de metodologia

Eurecat ha generat, en la Unitat de Seguretat Alimentària implementada al PECT Nutrisalt, una base de dades d’accés obert per a les petites i mitjanes empreses i departaments de recerca, que recull les eines analítiques per a la detecció de frau alimentari en més d’un centenar d’espècies vegetals i animals pròpies de l’àrea mediterrània.

La base de dades recull les metodologies disponibles per detectar el frau alimentari en més d’un centenar d’espècies vegetals i animals pròpies de l’àrea mediterrània i per tant, part d’elles del Camp de Tarragona. Els possibles adulterants que s’indiquen en cap cas s’han detectat a la nostra regió, sinó que formen part de possibles situacions de frau a nivell mundial. Els ingredients de cada espècie es troben ordenats alfabèticament i per a cadascun s’ofereix la descripció de les metodologies disponibles que permetrien detectar els adulterants assenyalats. Pel que fa a la detecció de substàncies al·lergògenes, s’ha fet un recull de les tècniques més utilitzades per a la detecció dels principals al·lèrgens en superfícies; aquells que afecten a més persones o que poden causar reaccions més greus.

Dossier de tancament i dossiers pedagògics 

El PECT Nutrisalt ha presentat un dossier de tancament per mostrar el balanç d’actuacions realitzades i per resumir els resultats obtinguts al llarg de les operacions impulsades, juntament amb dos dossiers pedagògics preparats amb l’objectiu de ser difosos a través de les escoles.

Seminari “Productes saludables, segurs i sostenibles: nous serveis innovadors per a la indústria agroalimentària i de la salut”

El centre tecnològic Eurecat ha celebrat el setembre de 2020 el seminari online “Productes saludables, segurs i sostenibles: nous serveis innovadors per a la indústria agroalimentària i de la salut”, en el que ha presentat les principals eines i serveis per a les empreses, resultants de la recerca que ha implementat en el PECT Nutrisalt, amb l’objectiu d’afrontar els reptes dels sectors agroalimentari i de la salut, i que podeu veure aquí.

Vídeo – “Identificar ingredients saludables en plantes del Camp de Tarragona per afavorir l’economia circular”

Vídeo – Nova plataforma d’ecotoxicitat que detecta l’impacte ambiental de contaminants aquàtics i terrestres 

Vídeo – Nova plataforma de seguretat alimentària per detectar fraus en aliments de l’àrea mediterrània 

PECT Nutrisalt eurecat

Dades generals

Projecte

NUTRISALT – Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Reus i el Camp de Tarragona per a una alimentació innovadora, segura, saludable i sostenible.

Programa i convocatòria

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i per la Diputació de Tarragona amb un ajut del 25%. Pressupost total: 1.924.573 €