PEER EURECAT

Habilitació d’un flux de comunicació bidireccional amb bucles de feedback millorats entre els usuaris i la intel·ligència artificial, conduint a una millor col·laboració, aprenentatge i raonament mutus i, per tant, augmentant la confiança i l’acceptació.

El projecte PEER se centra en com posar l’usuari de manera sistemàtica al centre de tot el disseny de la intel·ligència artificial, així com el seu desenvolupament, desplegament i avaluació, permetent iniciatives mixtes sobre problemes complexos de presa de decisions seqüencials.

Com a projecte interdisciplinari entre les ciències socials i la intel·ligència artificial, PEER facilita noves formes de participació dels usuaris finals amb la intel·ligència artificial en la fase de disseny.

PEER crea nous mètodes de planificació d’intel·ligència artificial per a configuracions seqüencials que admeten converses bidireccionals i col·laboració entre usuaris i intel·ligència artificial.

A més, PEER desenvolupa un índex d’acceptació de la intel·ligència artificial per a l’avaluació de sistemes des d’una perspectiva centrada en l’ésser humà, realitzant una integració i avaluació d’aquests nous enfocaments en diversos casos d’ús del món real.

Eurecat participa a PEER a través de la Unitat de Robòtica i Automatització, aportant la seva experiència en robòtica cognitiva, interacció humà-robot i percepció avançada.

El consorci de PEER, liderat per Vrije Universiteit Brussel (VUB), està format per 13 socis de nou països europeus, representats per cinc empreses industrials o pimes, set organitzacions de recerca i tecnologia i una institució governamental.

Dades generals

Projecte

PEER – Assistent hiperexpert d’intel·ligència artificial col·laborativa

Referència del projecte

101120406

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea en el marc de la convocatòria HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01 – AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)