Plataforma intel·ligent on s’hi desplegarà una arquitectura d’interoperabilitat de dades provinents d’eines, sistemes, aplicacions i dispositius existents, que garantirà l’orquestració simplificada de la gestió integral de recursos hídrics.

Els resultats del projecte PISCIA permetran homogeneïtzar l’intercanvi d’informació i permetre derivar nous esdeveniments en base a la informació intercanviada, donant un pas endavant cap a la interoperabilitat creuada entre dominis.  A més a més, PISCIA facilitarà una millor comptabilitat de l’aigua (e-government), així com l’increment de la competitivitat de la indústria de l’aigua, reduint així els seus costos i pèrdues per ineficiència en la gestió en no disposar de tota la informació.

La tecnologia desenvolupada d’interconnexió, gestió i orquestració intel·ligent d’eines, sistemes, aplicacions i dispositius existents es podrà aplicar no només a la infraestructura de l’aigua, sinó també a altres serveis que s’ofereixin a la ciutadania.

Tota aquesta tecnologia es validarà a una planta de tractament a Marbella, a través d’un prototip experimental en un entorn controlat.  Aquest prototip emprarà un entorn BIM juntament amb les eines d’orquestració i analítica de dades amb l’objectiu d” integrar, orquestrar i oferir nous serveis de gestió hídrica.

El projecte compta amb un consorci liderat per IDP amb la participació de la Fundación Centro Andaluz de Investigaciones del Agua i Eurecat, que col·labora amb el projecte a través de la Unitat d’Smart Management Systems.  Eurecat participa en el projecte liderant el disseny i la implementació de l’entorn BIM.  Des del centre també es desenvolupen serveis de valor afegit que explotaran les capacitats d’interoperabilitat de la plataforma PISCIA, com un servei de traçabilitat dels paràmetres de qualitat amb Digital Twins.

Dades generals

Projecte

PISCIA – Plataforma de interoperabilitat de serveis del cicle de l’aigua.

Referència projecte

RTC-2017-6514-5

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

FEDER