PLASTFUN desenvolupa tècniques i mètodes necessaris per a l’establiment, a escala industrial, d’una línia pilot de fabricació de peces injectades de plàstics amb superfícies que disposin de funcions avançades. El pilot de fabricació permetrà a empreses del territori desenvolupar nous productes amb aquestes tecnologies i adquirir el coneixement necessari per a la seva producció rendible.

Les tecnologies desenvolupades es validaran en dos demostradors industrials que reflectiran, per una banda, els avenços en la nanotexturització per film amb l’objectiu de crear efectes lumínics integrats amb circuits impresos que contenen LEDs i, per altra, els avanços en la nanotexturització de peces amb la sensòrica impresa embeguda via IME.

Eurecat coordina el projecte a través de la seva Unitat Tecnològica de Materials Plàstics, responsable de posar a punt una planta pilot pel desenvolupament de productes i processos per a peces plàstiques amb superfícies funcionals IME i micro-nanotexturades. El centre també ha col·laborat en el disseny, impressió i hibridació electrònica d’aquests films IME per incloure funcionalitats avançades com ara sensòrica o il·luminació en la superfície de peces plàstiques injectades, gràcies a la participació de la Unitat d’Impressió Funcional.

PLASTFUN és un projecte de la Comunitat Indústries del Futur (IdF) de RIS3CAT coordinat per Eurecat amb la participació de Kostal, PTT, Autoadhesivos ZyR, Microrelleus, Flubetech, Isovolta, l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), el Centre Nacional de Microelectrònica i l’Institut Químic de Sarrià. L’objectiu de la Comunitat és consolidar un pol d’innovació líder en fabricació eficient i sostenible a Catalunya, mitjançant el desplegament d’una xarxa de capacitats i plantes pilot que han de servir per agilitzar i consolidar la cadena de valor de la R+D+i industrial.

Dades generals

Projecte

PLASTFUN – Planta pilot de peces plàstiques amb superfícies funcionals avançades.

Referència projecte

Projecte de R+D de la Comunitat RIS3CAT d’Indústries del Futur

COMRDI16-1-0018

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Accio