PREDALIN EURECAT

Desenvolupament d’un nou model de manteniment predictiu en enllumenat intel·ligent que permeti reaccionar enfront de determinats esdeveniments.

El projecte PREDALIN dissenya i desenvolupa un nou software disruptiu amb l’objectiu principal de millorar la presa de decisions i incorporar els conceptes de Manteniment Predictiu i Optimització de Tasques en els sistemes d’enllumenat de carrer, així com la seva implementació a escala “pilot”.

La implementació de sistemes avançats de detecció d’anomalies, manteniment predictiu i optimització de recursos, constitueix una eina capaç de minimitzar els costos associats i les pèrdues de recursos (materials, humans i energètics) derivats de possibles problemes, o de males decisions preses en l’àmbit de l’enllumenat de carrer.

La plataforma impulsada per PREDALIN està formada per una arquitectura digital modular, flexible, escalable, tolerant a errors i d’alt rendiment que incorporarà capacitats d’analítica Big/Small Data per al processat en temps real de les dades. A més, adaptarà tots els estàndards d’interoperabilitat necessaris per integrar les dades i sistemes externs d’una forma simple i dinàmica.

Eurecat, que participa en el projecte a través de la seva Unitat d’Applied Artificial Intelligence i la Unitat de Consultoria, és el principal responsable d’establir una aproximació com “data driven” a partir de les dades, a més de dissenyar els motors de manteniment i optimització de la plataforma amb capacitat analítica.

PREDALIN és un projecte liderat per la Societat Espanyola de Construccions Elèctriques (SECE), finançat a través de la convocatòria Red Cervera del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

 

Dades generals

Projecte

PREDALIN – Manteniment predictiu en enllumenat intel·ligent que reaccioni enfront a determinats esdeveniments

Referència del projecte

TP-20200419

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria Red Cervera impulsada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).