Predivia Eurecat

Sistema de detecció i diagnòstic de fallades mecàniques basat en l’emissió acústica per al manteniment predictiu de sistemes de desviació ferroviària.

Predivia ha desenvolupat tecnologies que permeten detectar i monitoritzar fallades i esquerdes incipients en elements crítics de la infraestructura ferroviària, així com realitzar un pronòstic de l’evolució d’aquestes, possibilitant la predicció de la fractura del component una vegada es detecti la presència d’una esquerda.

La innovació de Predivia permet realitzar una supervisió contínua d’aquest tipus d’elements, aportant un augment substancial de la seguretat de la infraestructura, així com una reducció dels costos d’operació i manteniment, maximitzant la disponibilitat de la infraestructura, augmentant la seva vida útil efectiva i minimitzant l’impacte de les operacions de reparació.

Eurecat ha participat en el desenvolupament d’algoritmes d’anàlisi de senyal per detectar patrons d’emissió acústica corresponents a la presència d’esquerdes i fissures, en el desenvolupament d’equips de monitoratge continu, en el desenvolupament de models d’alta precisió per al diagnòstic i pronòstic basats en l’anàlisi de tendències a partir d’eines d’intel·ligència artificial i en la integració del sistema de monitoratge continu amb els sistemes convencionals de gestió i control de la infraestructura ferroviària.

El projecte, liderat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, també compta amb la participació de l’enginyeria Ingimec i el grup d’investigació UPC-MCIA Innovation Electronics (Espanya).

logo predivia

Dades generals

Projecte

PREDIVIA – Desenvolupament d’un sistema de detecció i seguiment de fallides basat en l’emissió acústica per al manteniment predictiu en sistemes de desviació ferroviària

Referència projecte

RTC-2014-2960-4

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria “Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad”, dins del “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016”, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.