C3 EURECAT

Desenvolupament de noves fonts alternatives d’alimentació animal per estudiar la viabilitat d’obtenció de pinsos i productes d’alimentació animal per a aviram basats en fonts de proteïna alternatives.

El projecte C3 formula i desenvolupa productes d’alimentació animal, en base a una font de proteïna alternativa com poden ser els insectes. A més, el projecte té l’objectiu de caracteritzar de manera detallada la composició de nutrients dels subproductes per a identificar i seleccionar aquells que permetin una màxima eficiència, i a la vegada, optimitzar el subproducte com a ingredient proteic per a la formulació de pinsos d’alt valor biològic.

L’ús dels insectes com a proteïna alternativa representa una important solució davant la situació actual i de futur per a la previsió de falta de proteïna a escala global, amb incidència inicial en l’àmbit de l’alimentació animal i, posteriorment, en el consum humà, en un context en què es calcula que la demanda creixerà en un 50% a mitjans de segle i arribarà als 60 milions de tones de proteïna a l’any 2030. L’augment de la població mundial, juntament amb el canvi de dietes, han provocat la necessitat urgent d’aportar suplements de proteïnes procedents de fonts sostenibles per a la seva incorporació en l’alimentació animal.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat de Nutrició i Salut que s’encarrega de realitzar un mapeig dels subproductes vegetals de la agroindústria alimentària de producció ecològica susceptibles de ser upcycled per a la producció de proteïna alternativa, en la caracterització de la farina/producte de l’insecte resultant, en l’estudi de les condicions de procés per a l’obtenció de proteïna hidrolitzada dels insectes i en la caracterització dels productes d’aviram resultants.

El projecte C3, que actualment està en curs, està coordinat per l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC) i compta amb la participació de tres empreses beneficiàries: Granjas Ecologicas, Splendid Foods i Nutrex Pinsos.

Dades generals

Projecte

Projecte C3 –  Noves fonts alternatives d’alimentació animal

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Més informació 

INNOVACC – C3