Pulso a Punto projecte Eurecat

Disseny, desenvolupament i verificació d’una plataforma de serveis per promocionar la cura i millorar el procés d’autocures per a pacients amb malalties cardiovasculars cròniques en diferents àmbits del seu dia a dia de manera fàcil, intuïtiva i simple.

Durant el projecte Pulso a Punto s’ha desenvolupat una plataforma innovadora que integra tèxtils sensoactius d’última generació amb electrònica i comunicació. La plataforma derivada del projecte s’ha centrat en la monitorització remota de l’estat de salut per a pacients amb malalties cròniques i sota el risc de diverses complicacions.

Les malalties cardiovasculars suposen un impacte molt significatiu en la societat europea en termes de mortalitat, morbiditat i costos sanitaris relacionats. El desenvolupament i aplicació de sistemes per a la cura de salut personal adaptats a les necessitats dels usuaris poden aportar grans beneficis en la prevenció i tractament d’aquestes malalties.

 

Dades generals

Projecte

Un sistema de cura personal per al control de malalties cardiovasculars (PULSO A PUNTO)

Referència projecte

IPT-2011-1199-900000

Programa i convocatòria

Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011.

Ministerio Economía logo
FEDER