Desenvolupament i implementació industrial de recobriments durs PVD avançats per aplicar-los en operacions de conformat, tall i mecanitzat dels materials que es fan servir als sectors de l’automoció i l’aeronàutica.

El projecte REDUCA desenvolupa nous materials altament resistents al desgast (tant abrasiu com adhesiu) i a la fractura per fatiga mecànica. El projecte se centra en el desenvolupament de recobriments durs gruixuts de nitrur de titani i alumini (TiAlN) (en forma de capa gradient i nanoestructurats) i de recobriments ultradurs de carboni amorf tipus diamant (DLC), motiu pel qual serà necessari dissenyar i implementar conceptes nous i avançats sobre la tecnologia de recobriments basats en plasma d’alt buit.

REDUCA tindrà nombrosos beneficis per a les empreses del sector metal·lomecànic auxiliars dels sectors de l’automoció i de l’aeronàutic, perquè permetrà augmentar el rendiment i la durabilitat de les eines que es fan servir en els processos de conformat i mecanitzat, i també reduir els costos de producció i manteniment. D’altra banda, els resultats del projecte permetran la disminució de l’impacte mediambiental associat a l’ús de lubricants i desgreixadors que habitualment es fan servir en aquestes operacions.

El projecte es desenvolupa en consorci amb el Grup TTC, empresa pionera en el desenvolupament i la comercialització de tractaments superficials avançats i recobriments funcionals CVD i PVD. Per part d’Eurecat, participa en el projecte la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics.

Dades generals

Projecte

REDUCA – Innovació en recobriments durs avançats obtinguts mitjançant tecnologia PVD d’arc catòdic per aplicacions del sector metall mecànic.

Referència projecte

RTC-2017-6479-4

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

FEDER