Un sistema innovador de reciclatge d’aigua basat en una combinació de processos biològics i de separació existents per disminuir l’impacte ambiental de la indústria petroquímica.

El projecte REWATCH analitza i caracteritza les aigües residuals que produeixen diverses plantes petroquímiques europees per tal de dissenyar i construir un prototipus de planta a les instal·lacions d’un complex petroquímic de Tarragona (Espanya) amb elevada versatilitat, amb la capacitat de tractar aigües residuals de qualitats diferents per complir els estàndards necessaris per a diverses aplicacions de reutilització.

Durant el projecte, s’avaluaran els beneficis mediambientals i la viabilitat econòmica de la tecnologia, basant-se en el seu funcionament a la planta pilot, mitjançant procediments d’anàlisi de cicle de vida (ACV) i de cost de cicle de vida (VVC) i càlculs de petjada hídrica.

A més a més, els socis del projecte estan desenvolupant una eina de suport a les decisions per impulsar la transferibilitat de la tecnologia, que permetrà a altres indústries petroquímiques dissenyar procediments de tractament de l’aigua basats en la composició de les seves pròpies aigües residuals i la qualitat de l’aigua necessària per a la reutilització local. Aquesta demostració serà un pas important vers la sostenibilitat a la indústria petroquímica europea.

Encapçala el projecte la Unitat Tecnològica de Sostenibilitat d’Eurecat, amb la participació de DOW Chemical Ibérica, KWR Water, Veolia Water Technologies i la Plataforma Europea de Tecnologia de Subministrament i Sanejament d’Aigua (WssTP).

Dades generals

Projecte

REWATCH – Demostració d’un innovador esquema de reciclatge per augmentar l’eficiència de l’aigua a la indústria petroquímica

Referència projecte

LIFE15 ENV/ES/000480

Programa i convocatòria

Projecte cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa Life.