Robots on factory eurecat

Estudi de la problemàtica de l’ús de l’espai de treball per part de braços robots o de robots mòbils i la seva col·laboració amb treballadors.

El projecte Robots on Factory inclou el disseny de robots amb l’objectiu de fer-los adients a espais propis d’indústries petites i mitjanes, així com la implementació i aprenentatge de formes de moviments i de navegació que siguin segurs per als humans.

La Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat participa en el projecte desenvolupant un teixit extern (pell) que detecti la proximitat de l’operari i permeti la interacció directa home-robot. A més, estudia nous conceptes de pinces col·laboratives que facilitin una interacció flexible, segura i econòmica.

D’altra banda, el projecte inclou l’estudi i desenvolupament de les eines d’aprenentatge que han de facilitar la interacció entre humans i robots, així com la programació, ensinistrament o demostració de casos per tal que l’experiència d’ús sigui satisfactòria. Amb aquesta visió el projecte està dividit en tres paquets de treball:

  • Braços robots i humans en entorns no diferencials
  • AGVs i humans en entorns no diferenciats
  • Eines d’aprenentatge i fusió d’informació

Robots on Factory és un dels 4 projectes de recerca impulsats en el marc de l’Agrupació Looming Factory creada amb l’objectiu d’agrupar, consolidar i orientar la recerca actual en el sector de la Indústria 4.0.

Dades generals

Projecte

Robots on Factory: aborda l’ús de l’espai de treball per part de braços robots o de robots mòbils i la seva col·laboració amb treballadors

Referència del projecte 

Codi SIFECAT: 001-P-001643

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria “RIS3CAT Comunitats Emergents” i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014 – 2020.