Safe-DEED Eurecat

Desenvolupament d’un conjunt d’eines i solucions per facilitar i millorar el procés d’avaluació del valor de les dades.

La privacitat i la confiança són essencials en el debat sobre l’intercanvi de dades, per aquest motiu les tecnologies de millora de la privacitat (PET, per les seves sigles en anglès) tindran un paper clau.

El projecte Safe-DEED impulsa un enfocament altament interdisciplinari que reuneix a professionals del data science, la criptografia, la innovació empresarial i de l’àmbit jurídic, amb l’objectiu de fomentar la col·laboració per millorar el creixement econòmic del sector i la confiança en l’actual economia de dades.

Actualment, s’ha demostrat que moltes grans empreses i organitzacions no tenen implementat cap procés de valoració de les dades. En aquest sentit, Safe-DEED ofereix a les empreses un component d’avaluació del valor de les dades (Data Valuation Component), incentivant als propietaris d’aquestes dades a utilitzar els protocols criptogràfics escalables desenvolupats en el marc del projecte i creant valor tant per a les empreses i els seus clients.

La Unitat de Big Data & Data Science d’Eurecat lidera les tasques enfocades al disseny i implementació del component de valoració (Data Valuation Component). Els mètodes de valoració de dades que s’estan desenvolupant en el marc del projecte es basen en els usos contextuals i no contextuals de les dades, així com en les seves propietats de qualitat i la utilitat que té un conjunt de dades en una situació determinada. El component de valoració impulsat per Safe-DEED s’utilitza en dos contextos diferents: dades de socis industrials (manufactura i telecomunicacions) i dades obertes.

Safe-DEED, liderat pel centre d’investigació Know-Center (Àustria), compta amb la participació d’un consorci format per 8 socis de diferents països europeus.

Safe-DEED Logo Eurecat

Dades generals

Projecte

Safe-DEED – Desenvolupament econòmic habilitat per dades segures

Referència del projecte 

H2020-ICT-2018-2-825225

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria ICT-13-2018-2019 – Supporting the emergence of data markets and the data economy.

Web del projecte 

www.safe-deed.eu