El projecte SCENE promou eines que permeten capturar vídeo en 3D, combinar-ho amb vídeo CGI i manipular i entregar-lo en qualsevol de les plataformes en 2D o 3D, tant en format lineal com interactiu. Les innovacions de SCENE se centren en la combinació d’un espectre de 2D (imatge) i representacions 3D (objectes) en un únic marc manipulable.

SCENE ha aconseguit una avenços tant significatius a nivell científic i tecnològic, que el sitúen a prop del punt d’inflexió pel que fa als resultats. Els conceptes s’han validat amb èxit, encara que – com s’esperava en un projecte de recerca aplicada – els prototips de tecnologia i manifestants requereixen d’un desenvolupament addicional significatiu per tal d’oferir productes comercialitzables.

Dades generals

Projecte
SCENE – Nove scene representations for richer networked media

Programa i convocatòria
ICT– FP7