Plataforma de gestió i suport a la decisió modular que integra en un entorn únic dispositius, persones i processos per gestionar d’una manera integrada i integral la traçabilitat, la qualitat i el manteniment industrial.

La plataforma SCOuT farà servir la intel·ligència artificial (IA), l’aprenentatge automàtic i la mineria de processos, entre altres tecnologies, per al desenvolupament d’eines predictives i prescriptives que s’inclouran en un sistema de suport a la producció i la gestió integral, la traçabilitat i el manteniment de les operacions.

Aquestes tecnologies integrades identificaran escenaris a temps real i prediran els seus estats sistèmics futurs, i proporcionaran recomanacions d’ajustament de processos i alarmes preventives mitjançant la monitorització, la vigilància, la supervisió i la protecció dels paràmetres clau de cada procés de fabricació a temps real.

La solució SCOuT permetrà supervisar i diagnosticar errors a distància, preveure desviacions i anomalies d’operació, recomanar estratègies d’operació i solucions a les desviacions i optimitzar l’ús de recursos.  Així mateix, la plataforma ajudarà a incrementar la productivitat, l’eficàcia i l’eficiència de les plantes industrials en què es desplegui.

El projecte compta amb un consorci liderat per Eraltech Enginering participat per Eurecat, que col·labora en el projecte mitjançant la Unitat de Smart Management Systems , que desenvolupa l’arquitectura i els processos que permetin la inclusió dels mòduls cognitius i la integració de múltiples fonts d’informació. El centre tecnològic també és l’encarregat de la recerca dels processos cognitius que s’han d’incloure a SCOuT, així com de les eines necessàries per a poder gestionar i actuar d’una manera intel·ligent sobre els recursos i els dispositius de cada planta.

Dades generals

Projecte

SCOuT – Software Cognitiu per la Traçabilitat Industrial

Referència projecte

RTC-2017-6378-7

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

FEDER