SENECA EURECAT

Recuperació de Materials Crítics (CRM), manufactura de productes amb Matèries Primeres Secundàries (MPS) i traçabilitat de la composició.

El projecte SENECA, centrat en la creixent demanda de recursos minerals i materials estratègics a nivell mundial, investiga el potencial de fonts secundàries de mineria i indústria mitjançant processos de recuperació i valorització de Materials Crítics.

El projecte busca desenvolupar manufactures de productes amb Matèries Primeres Secundàries per a la fabricació de components de les indústries de bateries i hidrogen, crucials per a la transició energètica.

SENECA també impulsa nous elements innovadors de traçabilitat en aquestes estratègies mitjançant la investigació industrial de noves solucions.

Eurecat participa en el projecte SENECA a través de dues unitats tecnològiques:

El consorci de SENECA està liderat per l’empresa Pasek Minerales i compta amb la participació de Linersa, Sader, Aerotecnic Metallic, Industrias Mail, JORCAR 2009 i RIMSA Metall, amb el suport dels centres tecnològics Eurecat i Tekniker.

Dades generals

Projecte

SENECA – Matèries primeres estratègiques d’origen SEcundari per a la independència i transició ENErgètiCA

Referència del projecte

MIG-20221047

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel CDTI en el marc de la convocatòria Misiones 2022 i amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació