SEPOMO EURECAT

Spins per a dispositius fotovoltaics eficients basats en molècules orgàniques.

Les cèl·lules solars orgàniques (OSC, per les seves sigles en anglès) tenen el potencial de convertir-se en una tecnologia fotovoltaica rendible econòmicament, de gran abast i respectuosa amb el medi ambient. Per això, és necessari millorar la seva capacitat de comercialització, així com de competir amb les tecnologies de generació d’energia establertes i complementar altres tecnologies d’energia renovable.

El projecte SEPOMO té l’objectiu de millorar el rendiment i l’eficiència de les cèl·lules solars orgàniques aprofitant el grau de llibertat, fins ara inexplorat, de les espècies fotogenerades en materials orgànics i mitjançant la comprensió i l’explotació de les interaccions electròniques dels spins.

La innovació proposada per SEPOMO proporciona una plataforma unificada que capacita investigadors per realitzar una carrera en el camp de les cèl·lules solars orgàniques i per a promoure la posició d’Europa a nivell mundial en el sector de la fotovoltaica orgànica i l’electrònica.

SEPOMO, coordinat per la Universitat de Groningen (Països Baixos), compta amb un consorci format per 10 socis europeus i 2 organitzacions associades.

sepomo logo

Dades generals

Projecte

SEPOMO – Spins per a  dispositius fotovoltaics eficients basats en molècules orgàniques

Referència projecte

H2020-EU.1.3.1. – 722651

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europa dins la convocatòria MSCA-ITN-2016 – Innovative Training Networks

Web del projecte 

www.sepomo.eu/

H2020 LOGO